fbpx Innowacyjna technologia Uniwersytetu Gdańskiego i BioVentures Institute w walce z COVID-19 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Innowacyjna technologia Uniwersytetu Gdańskiego i BioVentures Institute w walce z COVID-19

Innowacyjna technologia Uniwersytetu Gdańskiego i BioVentures Institute w walce z COVID-19

Firma biotechnologiczna BioVentures Institute we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim opracowała unikatową na skalę światową technologię molekularną konstrukcji rekombinowanych szczepionek i leków biologicznych nowej generacji. Ta innowacyjna technologia jest obecnie stosowana do opracowania szczepionki przeciw COVID-19. Nowa biotechnologia powstała w wyniku realizacji projektu naukowego wspófinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zarówno technologia, jak i wyniki badań są chronione wieloma międzynarodowymi patentami.

Uniwersytet Gdański aktywnie promuje powstawanie wynalazków, praktyczne zastosowania nauki, współpracę z otoczeniem gospodarczym, w tym współdziała z wyrastającymi z akademickiego know-how spółkami typu start-up. W wyniku tej współpracy, powstała firma biotechnologiczna BioVentures Institute, której pomysłodawcą i głównym współzałożycielem jest prof. dr hab. Piotr Skowron z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedra Biotechnologii Molekularnej UG. Firma BioVentures Institute we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim opracowała technologię molekularną konstrukcji rekombinowanych szczepionek i leków biologicznych nowej generacji, która jest obecnie stosowana do opracowania szczepionki przeciw COVID-19. Ta innowacyjna technologia opiera się na konstrukcji sztucznych (czyli nieistniejących w naturze) białek za pomocą wektorowo-enzymatycznego, uorganizowanego powielania kodującego epitopy odcinka DNA. Została opracowana w wyniku realizacji projektu naukowego wspófinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jako unikatowa w skali światowej technologia ta jest chroniona patentem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a także kilkoma patentami międzynarodowymi: międzynarodowym zgłoszeniem patentowym PCT (Układ o Współpracy Patentowej), patentem Unii Europejskiej, patentem USA, patentem Indii, patentem Japonii oraz zgłoszeniem patentowym w Chinach oraz opublikowana w renomowanych czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu, m.in.: „Materials Science & Engineering” (2020) – artykuł Skowron P. i in. ‘A vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology for construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins for novel biomaterials, biomedical and industrial applications’ .

Została także z powodzeniem zastosowana w kilku projektach:

- w największym projekcie badawczym Uniwersytetu Gdańskiego (wartość projektu to 26 mln złotych; pomysłodawca i kierownik – prof. dr hab. Piotr Skowron), dotyczącym bionanotechnologii (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: TECHMATSTRATEG2);

- w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED1, dotyczącym konstrukcji nowych leków o działaniu proregeneracyjnym

- w programie priorytetowym „Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”.

 

Wyniki badań zostały również poddane ochronie patentowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 maja 2020 roku, 15:10