fbpx NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE DALSZEJ ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 NA WYDZIALE CHEMII | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE DALSZEJ ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 NA WYDZIALE CHEMII

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE DALSZEJ ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 NA WYDZIALE CHEMII

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 maja 2020 roku JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała wydał Zarządzenie nr 50/R/20 (link) zmieniające kalendarz akademicki. Najważniejsze informacje to:

  1. Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Gdańskim do końca semestru letniego czyli do 05 czerwca 2020 r. odbywają się w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie).
  2. Letnia sesja egzaminacyjna została przedłużona do 30 czerwca br.
  3. Czas składania prac dyplomowych (licencjackich/magisterskich) został automatycznie przedłużony do 30 czerwca br.
  4. Egzaminy i zaliczenia w roku akademickim 2019/2020 odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 34/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.” (link)
  5. Tryb składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych  w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 definiuje Zarządzenie nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku. (link)

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z obowiązującymi Zarządzeniami Rektora i przestrzeganie wprowadzonych regulacji.

Na Wydziale Chemii wszystkie zajęcia dydaktyczne kończą się w przewidywanym terminie i nie ma konieczności przeniesienia ich na kolejny semestr.

Z poważaniem,

Jolanta Kumirska

 

Zarządzenie nr 50/R/20

Zarządzenie nr 34/R/20

Zarządzenie nr 35/R/20

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 maja 2020 roku, 22:59