fbpx Wyniki konkursów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Wyniki konkursów

Wyniki konkursów

Po raz kolejny Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz pierwszy wyniki skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS.

Wśród laureatów znaleźli się pracownicy naszego Wydziału:

 

LP

KONKURS

TYTUŁ

KIEROWNIK PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

LIDER

WYDZIAŁ UG

KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW

KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW DLA UG

1

OPUS 18

Badania biochemicznych i fizjologicznych markerów wpływu diklofenaku na bałtyckie sinice

dr hab. Magda Caban

Jednostka naukowa

-

WCH

1 681 680,00

1 681 680,00

2

OPUS 18

Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznych

prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko - UW;

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło - UG

Konsorcjum

Uniwersytet Warszawski

WCH

2 926 799,00

262 730,00

3

PRELUDIUM 18

Nowe nanomateriały oparte na kompozytach tytanowych sprzężonych z cząsteczkami affibody o potencjalnym zastosowaniu w konwersji fototermicznej

mgr inż. Maria Cristina Nevarez Martinez

Jednostka naukowa

-

WCH

210 000,00

210 000,00

4

PRELUDIUM BIS 1

Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną. Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne

prof. dr hab. Adam Lesner

Jednostka naukowa

-

WCH

532 800,00

532 800,00

5

PRELUDIUM BIS 1

Projektowanie i synteza stabilnych proteolitycznie i przenikających przez błony komórkowe aktywatorów ludzkiego proteasomu 20S oraz zbadanie ich wpływu na aktywność tego enzymu w modelach komórkowych chorób neurodegeneracyjnych

dr hab. Elżbieta Jankowska

Jednostka naukowa

-

WCH

492 000,00

492 000,00

6

PRELUDIUM BIS 1

Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2 do użytecznych węglowodorów

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska

Jednostka naukowa

-

WCH

532 800,00

532 800,00

7

SONATA 15

Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody.

dr Agata Gitlin-Domagalska

Jednostka naukowa

-

WCH

1 128 600,00

1 128 600,00

8

SONATA 15

Terapeutyczne zastosowanie pochodnych temporyny w chorobach infekcyjnych wywoływanych patogenami wewnątrzkomórkowymi.

dr Anna Golda - UJ;

dr inż. Paulina Kosikowska-Adamus - UG

Konsorcjum

Uniwersytet Jagielloński

WCH

978 732,00

70 800,00

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 maja 2020 roku, 15:27