Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2022/23

Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/23

 

Postępowanie rekrutacyjne na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ rozpoczyna się 21.02.2022 r. Procedura wyjazdowa „krok po kroku” znajduje się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UG. Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie Wydziału Chemii UG oraz na stronie BWM UG.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ mogą ubiegać się studenci Wydziału Chemii UG zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy spełniają warunki zgodnie z Zasadami ogólnymi realizacji mobilności ERASMUS+/studia w roku akademickim 2022/2023, czyli m.in. znają język wykładowy uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach i uzyskanie zaliczeń oraz wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, przy czym w momencie zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w programie Erasmus+ nie posiadają żadnych zaległości w zaliczeniach i egzaminach łącznie z semestrem zimowym 2021/2022.

Spotkanie organizacyjne na temat zasad i kryteriów obowiązujących kandydatów zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu "ERASMUS+" odbędzie się 25 lutego 2022 o godz. 12.00 w sali C210.

Kandydaci na wyjazd powinni zgłosić się w terminie 21.02.2022 - 07.03.2022 r. do godz. 14.00 do Pełnomocnika Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów Wyjeżdżających (dr hab. Grzegorz Romanowski), pokój B213, w celu dostarczenia i podpisania niezbędnych dokumentów, m.in. formularza zgłoszeniowego oraz decyzji o przyznaniu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG.

Przewidywany termin rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do wyjazdu to 8 marca 2022 w godz. 10.00-13.00, o którym każdy Kandydat zostanie poinformowany mailowo. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną również powiadomieni mailowo do 9 marca 2022 r.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. luty 2020 - 11:24; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 17. luty 2022 - 18:59; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki