fbpx Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2021/22 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2021/22

Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2021/22

Rekrutacja na studia zagraniczne
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/22

 

Postępowanie rekrutacyjne na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ rozpoczyna się 22.02.2021 r. Procedura wyjazdowa „krok po kroku” znajduje się na stronie SWZS UG. Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie Wydziału Chemii UG oraz na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UG.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ mogą ubiegać się studenci Wydziału Chemii UG zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy spełniają warunki zgodnie z Zasadami ogólnymi realizacji mobilności ERASMUS+/studia w roku akademickim 2021/2022, czyli m.in. znają język wykładowy uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach i uzyskanie zaliczeń oraz wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, przy czym w momencie zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w programie Erasmus+ nie posiadają żadnych zaległości w zaliczeniach i egzaminach łącznie z semestrem zimowym 2020/2021.

Spotkanie organizacyjne na temat zasad i kryteriów obowiązujących kandydatów zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w roku akademickim 2021/2022 w ramach programu "ERASMUS+" odbędzie się w czwartek 25 lutego 2021 o godz. 18.00 w aplikacji MS Teams.

Kandydaci na wyjazd powinni zgłosić się w terminie 22.02.2021 - 08.03.2021 r. do godz. 14.00 do Pełnomocnika Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów Wyjeżdżających (dr hab. Grzegorz Romanowski), pokój B213, w celu dostarczenia i podpisania niezbędnych dokumentów, m.in. formularza zgłoszeniowego oraz decyzji o przyznaniu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG.

Przewidywany termin rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do wyjazdu to 9 marca 2021 w godz. 10.00-13.00, o którym każdy Kandydat zostanie poinformowany mailowo. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną również powiadomieni mailowo do 10 marca 2021 r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 lutego 2021 roku, 15:03