fbpx Post-doc w ramach projektu OPUS 13 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Post-doc w ramach projektu OPUS 13

Post-doc w ramach projektu OPUS 13

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska: Wykonawca typu post-doc w ramach projektu OPUS 13 „Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych”

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Czas trwania kontraktu: 14 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 1/01/2020

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie pełnoetatowe na okres 36 miesięcy. Wysokość wynagrodzenia tzw. brutto brutto 7500 PLN

Zadania badawcze:

1.       Otrzymywanie oraz charakterystyka nowych fotokatalizatorów

2.       Pomiar aktywności fotokatalitycznej w procesie generowania wodoru

3.       Umiejętność interpretacji otrzymanych wyników

4.       Przygotowanie publikacji naukowych

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.      Obroniony stopień doktora nauk chemicznych w dziedzinie chemii

2.      Doświadczenie w samodzielnym planowaniu badan i ich realizacji

3.      Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje z listy filadelfijskiej, przyznane wnioski grantowe) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej, najlepiej potwierdzająca zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu w tym odbyte staże naukowe i udział w konferencjach

4.      Pożądana znajomość podstaw z zakresu syntezy i wykorzystania nanostruktur

5.      Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 

Termin składania ofert: 16/12/2019

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres ewelina.grabowska@ug.edu.pl (do dr inż. Eweliny Grabowskiej) następujące dokumenty:

  • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
  • CV,
  • lista dotychczasowego dorobku naukowego (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w szkołach i konferencjach oraz odbyte praktyki i staże naukowe)
  • wykaz projektów naukowo-badawczych w których kandydat brał udział
  • kopię dyplomu lub zaświadczenie uzyskania stopnia naukowego doktora

 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 listopada 2019 roku, 18:30