fbpx Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2019/20 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2019/20

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2019/20

W dniu 1 października 2019 roku odbyła się Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2019/20.

Uroczystość odbyła się w Auli Wydziału Chemii z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli uczelni spoza i z Trójmiasta, pracowników jednostek, władz centralnych i administracji UG, osób reprezentujących Radę Konsultacyjną oraz jednostki współpracujące z Wydziałem Chemii, przedstawicieli Parlamentu Studentów UG oraz rozpoczynających rok akademicki studentów i doktorantów. Na uroczystości był obecny Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

W swoim przemówieniu dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Mariusz Makowski, po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, przedstawił najważniejsze osiągnięcia Wydziału oraz pogratulował pracownikom, doktorantom i studentom sukcesów naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych i sportowych w minionym roku akademickim. Przedstawiając plany na przyszłość podziękował społeczności akademickiej Wydziału Chemii za trud i wysiłek włożony na rzecz Wydziału i całego Uniwersytetu.

Tradycyjnie po Immatrykulacji oraz promocjach habilitacyjnych i doktorskich nastąpiło wręczenie nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za działalność naukową i prace na rzecz społeczności akademickiej.

Przedstawiciele Rady Samorządu Doktorantów – mgr Oktawian Stachurski – oraz Samorządu Studentów – Mateusz Baluk– przekazali w swoich krótkich wystąpieniach najważniejsze informacje swoim młodszym koleżankom i kolegom, zachęcając ich jednocześnie do pracy w organizacjach zrzeszających brać studencką w Wydziale oraz UG.

Wykład inauguracyjny, pt. „Asymetryczna organokataliza - nowoczesne narzędzie w tworzeniu chemicznej różnorodności” wygłosił prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht z Politechniki Łódzkiej. Pan profesor zajmuje się stereokontrolowaną syntezą organiczną. Jest autorem lub współautorem ponad 80 artykułów naukowych cytowanych w literaturze światowej (ponad 2800 cytowań).

Uroczystość uświetnił Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem prof. Marcina Tomczaka.

 

F1F2F3F4F5aF6aF7F8F9aF10F11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 października 2019 roku, 14:05