fbpx Profesor Adam Prahl dyrektorem szkoły doktorskiej | Wydział Chemii

Profesor Adam Prahl dyrektorem szkoły doktorskiej | Wydział Chemii

Profesor Adam Prahl dyrektorem szkoły doktorskiej

W dniu 27 września 2019 r. podczas Kolegium Rektorskiego z Dziekanami i Prodziekanami, JM Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała powołał prof. dr. hab. Adama Prahla do pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

 

Serdecznie gratulujemy!

Prof. Adam Prahl
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 września 2019 roku, 19:34