fbpx Sesja Sprawozdawcza Doktorantów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Sesja Sprawozdawcza Doktorantów

Sesja Sprawozdawcza Doktorantów

w dniu 16 września 2019 r. odbyła się już piąta wspólna Sesja Sprawozdawcza Doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Doktorantów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, której tym razem organizatorem był Wydział Chemiczny PG.

 

Na początku sesji Dziekan Wydziału Chemicznego PG prof. Sławomir Milewski przywitał wszystkich uczestników i po krótkim wystąpieniu przekazał głos  przewodniczącemu Oddziału Gdańskiego PTChem prof. Wojciechowi Kamyszowi, który poprowadził ceremonię wręczania nagród za najlepsze prace doktorskie obronione w roku 2018.

 

Laureatami nagrody głównej Dziekana Wydziału i Oddziału Gdańskiego PTChem zostali dr Marcin Czapla z WCh UG (promotor prof. Piotr Skurski) za pracę pt. „Ocena mocy i stabilności wybranych superkwasów Lewisa-Brønsteda przy użyciu metod teoretycznych” oraz dr inż. Mariusz Szkoda z WCh PG (promotor prof. Anna Lisowska-Oleksiak) za pracę pt. „Warstwy tlenkowe TiO2 oraz MoO3 jako fotoanody aktywne w świetle widzialnym”.

 

Po otrzymaniu nagród laureaci przybliżyli tematykę swoich prac doktorskich w krótkich wystąpieniach.

 

Następnie wyniki swoich badań w sesjach tematycznych zaprezentowali Doktoranci czwartego roku, w obecności swoich promotorów, doktorantów młodszych lat oraz pracowników naukowych obu uczelni.

 

Podczas sesji dokonano wyboru najlepszych prezentacji Doktorantów WCh. Laureatami w dyscyplinach, w których zostały wszczęte przewody doktorski zostali:

  • chemia - mgr inż. Paulina Spisz,
  • ochrona środowiska - mgr Hanna Lis,
  • biochemia – mgr Sylwia Szulta.

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody, vouchery na odczynniki i drobne akcesoria laboratoryjne, zostaną wręczone podczas wrześniowego posiedzenia Rady Wydziału Chemii.

Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6Foto 7
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 września 2019 roku, 17:59