fbpx Wykonawca typu post-doc w ramach projektu OPUS 11 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Wykonawca typu post-doc w ramach projektu OPUS 11

Wykonawca typu post-doc w ramach projektu OPUS 11

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska: Wykonawca typu post-doc w ramach projektu OPUS 11 „Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjny sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków”

Liczba stanowisk: 1

Instytucja oferująca zatrudnienie: Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Wymagania:

- Posiadany stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia lub biotechnologia;

- Znajomość podstaw z zakresu chemii i biochemii biologicznie czynnych peptydów;

- Znajomość technik mikrobiologicznych: izolacja czystych kultur i hodowla mikroorganizmów o różnych wymaganiach odżywczych i stopniu patogenności, analiza antybiotykowrażliwości mikroorganizmów;

- Znajomość technik z zakresu biologii molekularnej: izolacja i oczyszczanie DNA, amplifikacja DNA, analiza ekspresji genów, analiza mutacji w DNA itp.;

- Znajomość podstawowych technik biochemicznych;

- Znajomość techniki cytometrii przepływowej;

- Znajomość obsługi mikroskopu fluorescencyjnego oraz konfokalnego;

- Znajomość technik chromatografii kolumnowej (HPLC, FPLC), cienkowarstwowej (TLC), znajomość technik elektroforetycznych (SDS-PAGE, NATIVE PAGE);

- Udokumentowany w postaci autorstwa i współautorstwa publikacji w czasopismach z listy JCR dorobek naukowy w zakresie badań biologicznie czynnych peptydów;

- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym;

- Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

- Sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy.

 

Opis zadań:

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje osoby do pracy na stanowisku adiunkta naukowego w Katedrze Biochemii Molekularnej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku realizowała będzie zadania badawcze grantu OPUS 11 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t. „Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjny sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków”. Praca wykonywana będzie w Laboratorium Chemii Bioorganicznej Katedry Biochemii Molekularnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Osoba zatrudniona będzie pracować nad nowymi związkami chemicznymi o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Badania obejmować będą projektowanie, chemiczną syntezę oraz ocenę aktywności biologicznej związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym zawierających cząsteczki klasycznego antybiotyku połączonego kowalencyjnie z peptydami. Celem prowadzonych badań będzie opracowanie nowych substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym.

Zasadnicze zadania zatrudnionej osoby będą polegały na:

- prowadzeniu badań naukowych w zakresie chemii bioorganicznej (chemiczna synteza oraz ocena aktywności biologicznej syntetyzowanych związków),

- realizacji zadań badawczych, współdziałanie z innymi członkami grupy badawczej,

- projektowaniu struktur koniugatów peptydowych oraz ocenie ich aktywności biologicznej,

- analizie danych doświadczalnych,

- przygotowaniu raportów z przeprowadzonych badań, prowadzeniu analiz danych literaturowych, prezentowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie publikacji naukowych.

 

Termin składania ofert: 02.07.2019,

Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na stanowisku adiunkta naukowego do końca trwania projektu (17.07.2020).

Orientacyjny czas rozpoczęcia zatrudnienia: 1.10.2019.

Wynagrodzenie ~6600 zł brutto/brutto

 

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

- życiorys,

- kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,

- autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,

- informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,

- wykaz dorobku naukowego,

- wykaz projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w których kandydat kierował zespołem lub uczestniczył w pracach zespołu,

- wykaz nagród i wyróżnień naukowych,

- opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym profesora o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem "Kandydatura OPUS11" prosimy przesłać w formie elektronicznej lub papierowej na adres: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Biochemii Molekularnej, ul Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk lub składać osobiście u kierownika Katedry, pok. B119

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 czerwca 2019 roku, 11:28