fbpx Praca magisterska w ramach grantu MAESTRO | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Praca magisterska w ramach grantu MAESTRO

Praca magisterska w ramach grantu MAESTRO

Tytuł projektu: Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA"

 

Nazwa stanowiska: magistrant

 

Wymagania:

• Tytuł zawodowy licencjata chemii, biologii, albo dziedzin pokrewnych

• Motywacja do pracy naukowej

• Cierpliwość

• Kreatywność

• Samodzielność oraz zdolność do pracy w zespole

 

Opis zadań:

Zadania badawcze będą dotyczyły jednego z poniższych tematów:

1) Opracowanie mechanizmu radio- i fotouszkodzeń w sensybilizowanych fragmentach DNA przy pomocy narzędzi chemii komputerowej.

2) Synteza chemiczna modyfikowanych nukleozydów o potencjalnych właściwościach sensybilizujących.

3) Synteza enzymatyczna znakowanego DNA oraz chemia radiacyjna i fotochemia zsyntezowanych fragmentów w roztworach wodnych.

4) Wprowadzenie sensybilizujących nukleozydów do genomu wybranych linii komórkowych oraz zbadanie odpowiedzi wyznakowanych komórek na promieniowanie jonizujące i światło UV.

 

Termin składania ofert: do 31 maja 2019 r.

 

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres: janusz.rak@ug.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „magistrant 2019/2020”.

 

Warunki wykonywania pracy magisterskiej:

Osoba wyłoniona w procedurze konkursowej będzie otrzymywała stypendium naukowe przez okres 9 miesięcy (sierpień 2019 – kwiecień 2020 r.).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 maja 2019 roku, 10:30