fbpx Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r. | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Na stronie ministerstwa pojawiła się informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Wnioski składane będą poprzez Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi (w przeciwieństwie do poprzednich edycji wnioski nie są zatwierdzane przez Radę Wydziału).

Procedura składania wniosku poprzez Biuro Zarzadzania Projektami Naukowymi wygląda następująco:

 

1. Kandydat uzupełnia formularz w systemie osf;

 

2. Kandydat może dodać pracownika Biura Zarządzania Projektami Naukowymi jako „czytelnika” w systemie osf w celu weryfikacji poprawności wypełnienia wniosku

 

LUB

 

3. Kandydat może przekazać wzór wniosku (plik pdf) pracownikowi Biura za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu weryfikacji poprawności wypełnienia wniosku;

 

4. Po potwierdzeniu przez pracownika Biura, że wniosek pod względem formalnym jest poprawnie przygotowany, kandydat „wysyła” wniosek w systemie. UWAGA - jest to operacja nieodwracalna, po której NIE BĘDZIE MOŻLIWE uzupełnienie lub poprawienie treści wniosku;

 

5. Plik pdf wniosku należy przesłać pocztą elektroniczną na adres pracownika Biura. Jednocześnie wniosek w wersji papierowej podpisany przez kandydata oraz Dziekana Wydziału powinien zostać złożony w Biurze Zarządzania Naukowymi w terminie umożliwiającym uzyskanie podpisu Prorektora, najpóźniej do 27 maja 2019 r.

 

6. Wniosek zostanie podpisany elektronicznie przez Prorektora, a następnie wysłany za pośrednictwem ePUAP do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie MNiSW oraz na stronie Biura Zarządzania Projektami Naukowymi.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 maja 2019 roku, 19:06