fbpx Roczne stypendium naukowe dla doktoranta - OPUS 12 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Roczne stypendium naukowe dla doktoranta - OPUS 12

Roczne stypendium naukowe dla doktoranta - OPUS 12

Roczne stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu realizowanego w konkursie OPUS 12 (otrzymywanie i charakterystyka wielowarstwowych kropek kwantowych)

 

OFERTA STYPENDIALNA

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych”

 

Liczba stypendiów: 1

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Czas trwania kontraktu: 13 miesięcy)

Data rozpoczęcia pracy: 1.06.2019

Kwota stypendium: 1687,50 zł/miesiąc

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje

Zadania badawcze: Stypendysta będzie zajmował się preparatyką oraz charakterystyką wielowarstwowych kropek kwantowych oraz ich kompozytów z matrycą półprzewodnikową w ramach projektu " Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych ".

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku chemicznym; biochemicznym lub biologicznym

2. Podjęte studia doktoranckie;

3. Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej, najlepiej potwierdzająca zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu;

4. Pożądana jest znajomość podstaw z zakresu syntezy i wykorzystania nanostruktur;

5. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie preparatyki organicznej i nieorganicznej

6. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Termin składania ofert: 6.05.2019

Dodatkowe informacje: W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres adriana.zaleska@ug.edu.pl (do prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej) następujące dokumenty:

· list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,

· CV,

· lista dotychczasowego dorobku naukowego (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w szkołach i konferencjach oraz odbyte praktyki i staże naukowe).

· kopię dyplomu/zaświadczenie ukończenia studiów II-go stopnia.

 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/opus...

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 kwietnia 2019 roku, 10:44