fbpx Uroczystość wręczenia dyplomów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Uroczystość wręczenia dyplomów

Uroczystość wręczenia dyplomów

W dniu 5 grudnia 2018 roku w auli Wydziału Chemii odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów II stopnia na kierunku CHEMIA.

Podczas uroczystości uhonorowano laureatów nagród:

- Im. Prof. Leszka Łankiewicza za najlepszą pracę magisterską o charakterze interdyscyplinarnym:

mgr inż. Emilia Radwanieckalaureat

- Za najlepszą pracę magisterską wykorzystującą metody chemii komputerowej wykonaną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Dawid Faron – laureat

mgr Aneta Leśniewska - wyróżnienie

- Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (OG PTCh) za najlepszą pracę magisterską w zakresie chemii obronioną na Wydziale Chemii UG fundowana przez Dziekana Wydziału Chemii:

mgr Amanda Kulpa – laureat

mgr Anita Romanowska – wyróżnienie

- Najlepszego Absolwenta:

mgr Małgorzata Bogunia – kierunek CHEMIA

- Im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne osiągnięcia dla młodego pracownika Wydziału Chemii UG:

Dr inż. Anna Malankowska

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Uroczystość uświetnił wykład pt. "BADANIA ODDZIAŁYWAŃ FRAGMENTU AMYLOIDOWEGO BIAŁKA Ab(1-42) Z WYBRANYMI LEKAMI PRZECIWBÓLOWYMI I SUBSTANCJAMI POCHODZENIA NATURALNEGO”

wygłoszony przez dr hab. Joannę Makowską, prof. UG

F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 grudnia 2018 roku, 9:20