fbpx Postdoc z grantu OPUS | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Postdoc z grantu OPUS

Postdoc z grantu OPUS

Tytuł projektu: „Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów”

 

Kierownik projektu: dr Adam Sieradzan

 

Nazwa stanowiska: adiunkt naukowy (postdoc)

 

Wymagania w stosunku do Kandydata:

 

 1. Stopień doktora nauk chemicznych, fizycznych lub dziedzin pokrewnych (możliwe jest wzięcie udziału w rekrutacji również w przypadku gdy kandydat jest na ostatnim etapie procesu nadawania stopnia doktora tzn. ma wyznaczony termin obrony nie później niż 31.01.2019 r)
 2. Znajomość metod matematycznych fizyki, podstaw metod numerycznych, mechaniki statystycznej, gruboziarnistych pól siłowych, fizyki polimerów i fizykochemii biomakromolekuł, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wody na modelowania zachowania się białek.
 3. Umiejętność samodzielnego posługiwania się metodami mechaniki oraz dynamiki molekularnej, analizy hiperpowierzchni energii potencjalnej oraz  obliczania właściwości fizykochemicznych badanych układów.
 4. Umiejętność pracy na stacjach roboczych pod systemem UNIX na poziomie co najmniej średniozaawansowanego użytkownika.
 5. Znajomość podstaw programowania w języku C, C++ lub FORTRAN.
 6. Rzetelność i umiejętność samodzielnego rozwiązywania postawionych zadań naukowych.

 

Opis zadań:

 

Zadania pracownika zatrudnionego na stanowisku opisanym w niniejszej ofercie będą następujące:

 1. Obliczenie potencjałów średniej siły dla oddziaływań wody z aminokwasami.
 2. Obliczenie potencjałów średniej siły dla oddziaływań łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych.
 3. Obliczenie potencjałów średniej siły oddziaływania centrów lipidowych z resztami aminokwasowymi.
 4. Badanie wpływu błony lipidowej na termodynamikę przemian konformacyjnych.

 

Warunki zatrudnienia:

 

 1. Umowa o pracę na stanowisku adiunkta naukowego na 1 rok z możliwością przedłużenia (maksymalnie do 24 miesięcy).
 2. Orientacyjny czas rozpoczęcia zatrudnienia:  początek marca 2019.

 

 

Dokumenty wymagane do aplikacji:

 

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys naukowy zawierający listą publikacji.
 3. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu doktorskiego lub, w przypadku gdy termin obrony ustalony jest do 31.01.2019, recenzje rozprawy doktorskiej i zaświadczenie o terminie obrony.
 4. Co najmniej 1 opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia lub opinia promotora pracy doktorskie.

 

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, lub wysłać pocztą elektroniczną na adres adam.sieradzan@ug.edu.pl W tym ostatnim przypadku list motywacyjny może być treścią listu elektronicznego, do którego proszę dołączyć skany dokumentów.

 

Po upływie terminu składania, złożone zgłoszenia zostaną poddane wstępnej selekcji a wyselekcjonowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjna do siedziby Wydziału Chemii UG w początkach lutego 2019.

 

Pytania w sprawie oferty proszę kierować mailowo do Adama Sieradzan na adres adam.sieradzan@ug.edu.pl .

 

Termin zgłaszania upływa z dniem 31.01.2019

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, 20:47