Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marii Tesmar | Wydział Chemii

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marii Tesmar

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 listopada 2018 roku o godz. 1330 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Aleksandry Marii Tesmar

 

Na temat: Struktura, właściwości fizykochemiczne i biologiczne kompleksów jonów metali bloku d z ligandami aminopolikarboksylanowymi”


 

Promotor:

Prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

(Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Promotor pomocniczy:

Dr Dariusz Wyrzykowski

(Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Recenzenci:

Dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prof. PŁ

(Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

(Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej)

 


Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w siedzibie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku, w sali D102.

Z pracą doktorską zapoznać się można w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku, a z opiniami recenzentów i streszczeniem na stronie Wydziału.


 

 

Gdańsk, dnia 8 listopada 2018 roku

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 listopada 2018 roku, 9:27