Wydział Chemii uzyskał finansowanie w ramach programu POWER | Wydział Chemii

Wydział Chemii uzyskał finansowanie w ramach programu POWER

Szanowni Państwo,

 

miło nam poinformować, że Uniwersytet Gdański uzyskał finansowanie w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na projekt pt. Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (WND – POWR.03.01.00-00-U118/17-01). Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 12 - 16 lat, podopiecznych placówek wsparcia dziennego, którzy w szkole uczą się chemii. Weźmie w nim udział 60 podopiecznych placówek wsparcia dziennego położonych na terenie Trójmiasta. Przygotowaliśmy dla nich działania edukacyjne, których głównym celem jest rozwinięcie ciekawości poznawczej i zainteresowań (pasji) przyrodniczych, kreatywności, stymulowanie do rozwoju na wielu płaszczyznach: intelektualnej, aksjologicznej i społecznego rozwoju, umożliwienie uczniom na zapoznanie się ze środowiskiem akademickim jako źródłem idei i badań naukowych.

 

Kierownikiem Projektu jest dr Bożena Karawajczyk. Projekt powstał przy wsparciu Magdy Kozak.

Budżet projektu to 89 977,50 PLN.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 czerwca 2018 roku, 11:16