Laureaci XXVII konkursu NCN | Wydział Chemii

Laureaci XXVII konkursu NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXVII konkursu. 5 z 17 złożonych przez pracowników i doktorantów Wydziału Chemii wniosków otrzymało finansowanie na łączną kwotę 1 853 940,00 zł.

W ramach konkursu OPUS:

1. dr Adam Sieradzan, projekt pt.: "Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów", kwota finansowania 570 200 zł;

2. dr hab. Magdalena Wysocka, projekt pt.: "Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania", kwota finansowania 843 000 zł;

W ramach konkursu PRELUDIUM:

1. mgr Patrycja Parnicka, projekt pt.: "Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych", kwota finansowania 201 560 zł;

2. mgr inż. Marek Kobylański, projekt pt.: "Przestrzennie zorientowane nanorurki TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru", kwota finansowania 139 580 zł;

3. mgr Łukasz Golon, projekt pt.: "Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej", kwota finansowania 99 600 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 maja 2018 roku, 11:54