Projekt Mistrzowie Dydaktyki

Projekt pozwala na rozwijanie kompetencji dydaktycznych, w szczególności związanych z tutoringiem, na najlepszych uczelniach europejskich (uniwersytety z pierwszej setki listy szanghajskiej). Uczestnicy spędzą maksymalnie trzy tygodnie na wybranych uczelniach, poznając nowoczesne metody pracy ze studentami zarówno wybitnymi, jak i wymagającymi wsparcia.

Warunki, które muszą spełniać uczestnicy, to: - udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1, - podstawowa wiedza o tutoringu, - zatrudnienie na uczelni w roli wykładowcy (asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego).

Po zakończeniu projektu, jego uczestnicy będą zobowiązani do wykorzystania poznanych metod w pracy dydaktycznej ze studentami UG.

Informacje o projekcie można znaleźć pod adresem: https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/75781/nabor_do_projektu_mistrzowie_dydaktyki

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. Maj 2018 - 21:26; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 14. Maj 2018 - 21:26; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki