Praca magisterska w ramach grantu MAESTRO | Wydział Chemii

Praca magisterska w ramach grantu MAESTRO

Tytuł projektu: Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA"

 

Nazwa stanowiska: magistrant

 

Wymagania:
• Tytuł zawodowy licencjata chemii, biologii, albo dziedzin pokrewnych

Motywacja do pracy naukowej
• Cierpliwość

Kreatywność
• Samodzielność oraz zdolność do pracy w zespole

 

Opis zadań:

Praca magisterska będzie realizowana w ramach jednego z poniższych tematów (temat wybiera magistrant) :

  1. Opracowanie mechanizmu radio- i fotouszkodzeń w sensybilizowanych fragmentach DNA przy pomocy narzędzi chemii komputerowej.

  2. Synteza chemiczna modyfikowanych nukleozydów o potencjalnych właściwościach sensybilizujących.

  3. Synteza enzymatyczna znakowanego DNA oraz chemia radiacyjna i fotochemia zsyntezowanych fragmentów w roztworach wodnych.

  4. Wprowadzenie sensybilizujących nukleozydów do genomu wybranych linii komórkowych oraz zbadanie odpowiedzi wyznakowanych komórek na promieniowanie jonizujące i światło UV.

 

Termin składania ofert: do 31 maja 2018 r.

 

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres: janusz.rak@ug.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „magistrant 2018/2019”.

 

Warunki wykonywania pracy magisterskiej:

Osoba wyłoniona w procedurze konkursowej będzie otrzymywała stypendium naukowe przez okres 9 miesięcy (październik 2018 – czerwiec 2019 r.).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 maja 2018 roku, 17:42