fbpx Książka o fotokatalizie heterogenicznej | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Książka o fotokatalizie heterogenicznej

Książka o fotokatalizie heterogenicznej

Zespół z Katedry Technologii Środowiska, po kierownictwem prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej, opublikował książkę na temat fotokatalizy heterogenicznej w obecności tlenków metali. Pierwsze wydanie książki zatytułowanej “Metal Oxide-Based Photocatalysis: Fundamentals and Prospects for Application” ukazało się w kwietniu tego roku nakładem wydawnictwa Elsevier. W książce omówiono zarówno podstawy procesów fotokatalitycznych zachodzących na powierzchni półprzewodników jak i wymogi dotyczące tlenków metali stosowanych w tym procesie. Książka zawiera również informacje dotyczące najważniejszych zastosowań fotokatalizy, tj. usuwania zanieczyszczeń z fazy wodnej i gazowej, produkcji wodoru, wykorzystania procesów fotokatalitycznych w syntezie chemicznej a także zastosowania w medycynie i materiałach budowlanych.

Zespół autorów (kolejność alfabetyczna): Bajorowicz B., Gołąbiewska A., Grabowska E., Kobylański M., Malankowska A., Marchelek M., Mazierski P., Nadolna J., Paszkiewicz-Gawron M., Pieczyńska A. oraz Zaleska-Medynska A.

Link do książki

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 maja 2018 roku, 11:55