Post-doc w ramach grantu MAESTRO | Wydział Chemii

Post-doc w ramach grantu MAESTRO

Tytuł projektu: Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA"

 

Nazwa stanowiska: adiunkt naukowy

 

Wymagania:
- Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii

- Udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje oraz udział w konferencjach naukowych) w obszarze badań dotyczących syntezy chemicznej (atutem będzie doświadczenie w syntezie zasad nukleinowych, nukleozydów i nukleotydów).

- Znajomość metod chromatograficznych.

- Znajomość metod spektrometrii mas.

 

Opis zadań:

Synteza chemiczna modyfikowanych nukleozydów o potencjalnych właściwościach foto- i radiosensybilizujących cząsteczkę DNA.

 

Termin składania ofert: do 31 marca 2018 r.

 

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV, zawierającego spis publikacji i doniesień konferencyjnych, oraz nazwisk i adresów e-mailowych dwóch osób (w tym promotora pracy doktorskiej), które na życzenie mogą napisać rekomendacje, na adres: janusz.rak@ug.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „post-doc - Maestro”.


Warunki zatrudnienia:

1,5-roczna umowa o pracę z wynagrodzeniem w wysokości średnich zarobków adiunkta na Wydziale Chemii UG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 marca 2018 roku, 13:29