Post-doc w ramach projektu OPUS 13 | Wydział Chemii

Post-doc w ramach projektu OPUS 13

OFERTA PRACY

 

Nazwa stanowiska: Wykonawca typu post-doc w ramach projektu OPUS 13 „Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych”

 

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: kwiecień/maj 2018

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie pełnoetatowe na okres 36 miesięcy. Wysokość wynagrodzenia tzw. brutto brutto 6000 PLN

Zadania badawcze:

 1. Otrzymywanie oraz charakterystyka nowych fotokatalizatorów
 2. Pomiar aktywności fotokatalitycznej w procesie generowania wodoru
 3. Umiejętność interpretacji otrzymanych wyników
 4. Przygotowanie publikacji naukowych

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Obroniony stopień doktora nauk chemicznych w dziedzinie chemii
 2.  Doświadczenie w samodzielnym planowaniu badan i ich realizacji
 3. Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej, najlepiej potwierdzająca zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu w tym odbyte staże naukowe i udział w konferencjach
 4. Pożądana znajomość podstaw z zakresu syntezy i wykorzystania nanostruktur
 5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 

Termin składania ofert: 25/03/2018

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres ewelina.grabowska@ug.edu.pl (do dr inż. Eweliny Grabowskiej) następujące dokumenty:

 • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
 • CV,
 • lista dotychczasowego dorobku naukowego (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w szkołach i konferencjach oraz odbyte praktyki i staże naukowe)
 • wykaz projektów naukowo-badawczych w których kandydat brał udział
 • wykaz nagród i wyróżnień naukowych
 • kopię dyplomu lub zaświadczenie uzyskania stopnia naukowego doktora

 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

 

W dniu 26 marca 2018 roku o godz. 12:00 odbyło się spotkanie Komisji Klasyfikacyjnej w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wykonawcę typu post-doc w ramach grantu OPUS 13. W wyniku tajnego glosowania Komisja zdecydowała o zatrudnieniu Pani dr inż. Marty Paszkiewicz-Gawron na okres 36 miesięcy.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 marca 2018 roku, 21:07