Stypendia dla wybitnych młodych naukowców | Wydział Chemii

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze.

Więcej informacji na stronie MNiSW

Wnioski należy przygotować za pomocą systemu OSF i dostarczyć w wersji elektronicznej oraz podpisanej wersji papierowej do Biura Dziekana do 28 lutego 2018 roku.

Wnioski po sprawdzeniu i uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału zostaną wysłane do MNiSW.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 lutego 2018 roku, 15:21