Kolejny projekt POWER będzie realizowany na Wydziale Chemii | Wydział Chemii

Kolejny projekt POWER będzie realizowany na Wydziale Chemii

Treść: Wydział Chemii wraz z innymi Wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego będzie realizował projekt pt.: „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)" złożony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. W ramach projektu wsparcie otrzymają zarówno studenci jak i pracownicy, w ramach następujących modułów:

  1. moduł programów kształcenia,
  2. moduł podnoszenia kompetencji,
  3. moduł programów stażowych,
  4. moduł  wsparcia  świadczenia  wysokiej  jakości  usług  przez  instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
  5. moduł studiów doktoranckich,           
  6. moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Trwa proces podpisywania umowy o dofinansowanie. Lista rankingowa dostępna jest na stronie NCBiR

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 grudnia 2017 roku, 18:21