Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów | Wydział Chemii

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

W dniu 29 listopada 2017 roku w auli Wydziału Chemii odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów II stopnia na kierunkach CHEMIA w roku akademickim 2016/17.

Podczas uroczystości uhonorowano laureatów nagród:

- Im. Prof. Leszka Łankiewicza za najlepszą pracę magisterską o charakterze interdyscyplinarnym:

mgr Natalia Malinowkalaureat

mgr Daniel Wolecki - wyróżnienie

mgr Michał Prusinowski – wyróżnienie

- Za najlepszą pracę magisterską wykorzystującą metody chemii komputerowej wykonaną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Jakub Brzeski – laureat

- Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (OG PTCh) za najlepszą pracę magisterską w zakresie chemii obronioną na Wydziale Chemii UG fundowana przez Dziekana Wydziału Chemii:

mgr Sandra Agnieszka Skibiszewska – laureat

mgr Jakub Brzeski – wyróżnienie

- Najlepszego Absolwenta:

mgr Jakub Brzeski – kierunek CHEMIA

- Im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne osiągnięcia dla młodego pracownika Wydziału Chemii UG:

Dr Agnieszka Chylewska

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Uroczystość uświetnił wykład pt. " Rola podocytów w rozwoju i utrzymaniu się nefropatii cukrzycowej” wygłoszony przez dr hab. inż. Agnieszkę Piwkowską, prof. IMDiK

Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6Foto 7Foto 8Foto 9
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 grudnia 2017 roku, 10:44