fbpx Roczne stypendium naukowe w ramach grantu OPUS | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Roczne stypendium naukowe w ramach grantu OPUS

Roczne stypendium naukowe w ramach grantu OPUS

Roczne stypendium naukowe w ramach grantu OPUS (chemiczna synteza koniugatów peptydowych)

 

OFERTA STYPENDIALNA

Nazwa stanowiska: stypendysta w ramach projektu „Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjny sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków”

 

Liczba stypendiów: 1

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Biochemii Molekularnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Czas trwania kontraktu: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy w zależności od wyników pracy)

Data rozpoczęcia pracy: 1.12.2017

Kwota stypendium: 800 zł/miesiąc

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje

Zadania badawcze:

  1. Projektowanie i chemiczna synteza związków chemicznych składających się z kowalencyjnie połączonych łańcuchów peptydowych i cząsteczek antybiotyków

  2. Analiza danych doświadczalnych

  3. Przygotowaniu raportów z przeprowadzonych badań, prowadzenie analiz danych literaturowych, prezentowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie publikacji naukowych.

 

Oczekiwania wobec kandydata:

  1. Ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia na kierunku chemicznym

  2. Podjęte studia drugiego stopnia

  3. Uzyskanie wyróżniających wyników w nauce w trakcie studiów

  4. Zainteresowanie pracą naukową, szczególnie w problematyce badawczej projektu.

  5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Termin składania ofert: 15.11.2017

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres krzysztof.rolka@ug.edu.pl, lub dostarczyć na adres Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63, Katedra Biochemii Molekularnej, pok. B119 do prof. Krzysztofa Rolki następujące dokumenty:

1. CV uwzględniające ww. oczekiwania ( dotychczasowe osiągnięcia w nauce, uzyskane stypendia ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, itp.)

2. Kopię dyplomu ukończenia studiów.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwa...

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 października 2017 roku, 13:41