Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany przez Oddział Gdański PTChem | Wydział Chemii

Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany przez Oddział Gdański PTChem

Konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie chemii organizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Prace magisterskie (obronione w 2017 roku) pretendujące do nagrody można składać do dnia 30 października 2017 roku wraz z dołączoną opinią opiekuna i recenzenta pracy do Dziekanatu Studenckiego.

Regulamin Nagrody Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę magisterską w zakresie chemii.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 października 2017 roku, 8:58