Prof. Piotr Stepnowski laureatem konkursu BEETHOVEN | Wydział Chemii

Prof. Piotr Stepnowski laureatem konkursu BEETHOVEN

5 października 2017 r. zostały ogłoszone wyniki drugiego konkursu BEETHOVEN organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG) na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

Wśród laureatów znalazł się prof. dr hab. Piotr Stepnowski z projektem pt „Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico”, którego dofinansowanie wynosi 1 371 980 PLN.

Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 października 2017 roku, 9:31