Wyróżnienie dla prof. Piotra Stepnowskiego | Wydział Chemii

Wyróżnienie dla prof. Piotra Stepnowskiego

Profesor Piotr Stepnowski – Prorektor ds. Nauki UG oraz kierownik Katedry Analizy Środowiska – otrzymał honorowe wyróżnienie "KERAMOS" ustanowione przez Radę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wręczenie pamiątkowego dyplomu i statuetki odbyło się w dniu 6 października 2017 roku podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2017/18 na WIMiC w Krakowie.

Profesor otrzymał wyróżnienie za: „Wieloletnie wspieranie działań Wydziału w środowisku Polskiej Chemii. Za życzliwość i pomoc wniesioną w rozwój Wydziału. Za wielokrotnie okazywaną gotowość do wspierania Wydziału w różnych obszarach jego działania. Za prezentowaną z urokiem postawę człowieka kreującego pozytywny wizerunek Wydziału i jego pracowników.

Serdecznie gratulujemy!

prof. P. Stepnowski
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 7 października 2017 roku, 20:25