fbpx Sesja Sprawozdawcza Słuchaczy SD | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Sesja Sprawozdawcza Słuchaczy SD

Sesja Sprawozdawcza Słuchaczy SD

Już po raz trzeci odbyła się wspólna Sesja Sprawozdawcza Słuchaczy Studiów Doktoranckich prowadzonych przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Tym razem organizatorem wydarzenia, które miało miejsce w dniach 14-15 września 2017 r., był Wydział Chemiczny PG.

Sesję otworzyli Dziekani obu wydziałów, dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG oraz prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski. Po czym Dziekani wraz z prof. dr hab. inż. Barbarą Becker, przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTChem, wręczyli nagrody za najlepsze prace doktorskie obronione w roku 2016. Laureatem nagrody Dziekana WCh UG i Oddziału Gdańskiego PTChem został dr inż. Krzysztof Żamojć za pracę doktorską pt.Badania fizykochemiczne potencjalnych biosensorów molekularnych reaktywnych form tlenu i azotu”.

Następnie wyniki swoich badań zaprezentowali doktoranci czwartego roku w obecności swoich opiekunów, doktorantów młodszych lat oraz pracowników obu uczelni. Prezentacje odbywały się w trzech sekcjach tematycznych: Chemia, Biochemia i biotechnologia oraz Ochrona środowiska i technologia chemiczna.

Podczas sesji dokonano wyboru najlepszych prezentacji doktorantów WCh. Laureatami w poszczególnych dyscyplinach zostali:

- chemia – mgr Marcin Czapla,

- ochrona środowiska – mgr inż. Marta Paszkiewicz-Gawron,

- biochemia – mgr Przemysław Jurczak.

Nagrody, vouchery na odczynniki i drobne akcesoria laboratoryjne, zostaną wręczone podczas posiedzenia Rady Wydziału.

F1F2F3F4F5F6F7
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 9:11