Dofinansowanie na prace badawczo – rozwojowe dla Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Chemii

Dofinansowanie na prace badawczo – rozwojowe dla Uniwersytetu Gdańskiego

Dofinansowanie na prace badawczo – rozwojowe dla Uniwersytetu Gdańskiego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił wyniki konkursu na Pomorskie projekty badawczo – rozwojowe. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch projektów – „Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich” realizowany wspólnie przez Administrację Centralną, Katedrę Analizy Środowiska i Katedrę Technologii Środowiska oraz „Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej” realizowany przez Katedrę Technologii Środowiska przy współpracy z gminami z terenu Województwa Pomorskiego. Łączna wartość dotacji to 640 000 PLN. Oba projekty będą realizowane wraz z przedsiębiorcami.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 12 sierpnia 2017 roku, 15:20