SD INTERCHEM z dofinansowaniem z NCBiR | Wydział Chemii

SD INTERCHEM z dofinansowaniem z NCBiR

Projekt pt. „Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym”, który został złożony przez PG i UG w konkursie na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich organizowanym przez NCBiR, został zakwalifikowany do finansowania.

Jednym z celów projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia oraz umiędzynarodowienie SD INTERCHEM.

W ramach projektu finansowane będą m.in.: stypendia zadaniowe na realizację badań, staże w ramach realizowanego zadania badawczego, udział w międzynarodowej konferencji tematycznej, wykłady z profesorami wizytującymi, udział w szkole letniej.

Dofinansowanie dotyczy jednego cyklu kształcenia SD INTERCHEM rozpoczynającego się 1 października 2017 roku. O finasowanie w ramach programu mogą ubiegać się osoby, które przejdą pozytywnie proces rekrutacji zgodnie z zasadami przyjętymi na WCH, rozpoczynają SD od 1 października 2017 i dla których są to pierwsze SD.

Liczba osób, które uzyskają stypendia zadaniowe oraz będą mogły uczestniczyć w szkole letniej jest ograniczona.

Beneficjenci programu MUSZĄ OBRONIĆ SIĘ W CIĄGU CZTERECH LAT od rozpoczęcia SD.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 lipca 2017 roku, 19:28