Praca magisterska w ramach programu Strategmed | Wydział Chemii

Praca magisterska w ramach programu Strategmed

K1 K2 K3

Tytuł projektu: „Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów” (TARGETELLO) realizowanego w ramach programu Strategmed: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”.

Nazwa stanowiska: magistrant

Wymagania:

  • Tytuł zawodowy licencjata chemii lub dziedzin pokrewnych
  • Zamiłowanie do pracy naukowej, w szczególności syntezy organicznej
  • Samodzielność, kreatywność i zdolność do pracy w zespole.

Opis zadań:

Praca magisterska będzie miała charakter eksperymentalny. Zadania do wykonania będą dotyczyły syntezy i podstawowych badań spektroskopowych związków heterocyklicznych o potencjalnych właściwościach antynowotworowych.

W ramach pracy magistrant otrzyma, w drodze 2-3-etapowych syntez, kilka nowych pochodnych akrydyny o charakterze proleków na bazie cząsteczki o akronimie C-1305. Oprócz podstaw syntezy organicznej magistrant zdobędzie wiedzę z dziedziny chromatografii (HPLC, TLC, LC) i spektroskopowych metod analizy (NMR, MS, pomiary fluorescencji, IR) z udziałem nowoczesnego sprzętu badawczego.

  • Termin składania ofert: do 31 sierpnia 2017 r.
  • Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz skanu dyplomu licencjata na adres:  karol.krzyminski@ug.edu.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „magistrant 2017/2018”

Osoba wyłoniona w procedurze konkursowej będzie otrzymywała stypendium naukowe w wysokości 1000 zł/mc przez okres 10 miesięcy (październik 2017 – lipiec 2018 r.) finansowane z projektu Strategmed „Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów” (TARGETELLO) – nr umowy: STRATEGMED3/306853/9/NCBR/2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 lipca 2017 roku, 18:49