Wydział Chemii uzyskał finansowanie na studia doktoranckie CHEMFIZ

Projekt przygotowany przez Wydział Chemii przy wsparciu Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki pt. „Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim” (AKRONIM: CHEMFIZ) jako jedyny z Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał finansowanie w wysokości 1 936 255 zł w konkursie  POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich organizowanym przez NCBiR.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach  doktoranckich poprzez utworzenie i realizację nowego interdyscyplinarnego programu doktoranckiego o zasięgu krajowym o profilu akademickim chemiczno–fizycznym.

 

W ramach projektu finansowane będą m.in. :

- stypendia zadaniowe na realizację badań, 

- udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli przemysłu,

- obowiązkowe staże w ramach realizowanego zadania badawczego (min.3 miesiące);

- udział w międzynarodowej konferencji tematycznej,

- wykłady z profesorami wizytującymi (umiędzynarodowienie studiów),

- udział w krajowej szkole letniej.

 

Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie CHEMFIZ zostaną uruchomione w roku akademickim 2018/19.

Biuro projektu mieścić się będzie na WCh, jako jednostki zarządzającej nowym programem.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Lipiec 2017 - 18:21; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 31. Lipiec 2017 - 16:15; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki