Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Prądzińskiej | Wydział Chemii

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Prądzińskiej

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 13.30  w sali D102 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Martyny Prądzińskiej

Na temat: „Charakterystyka molekularna kompleksu ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami”

 

Promotor:

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. nadzw.

(Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Promotor pomocniczy:

Dr Paulina Czaplewska

(Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed)

 

Recenzenci:

Dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ

(Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej)

 

Prof. dr hab. Maciej Kozak

(Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


 

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w siedzibie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku-Oliwie.

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów zapoznać się można w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku-Oliwie.


 

Gdańsk, dnia 19 maja 2017 roku

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 maja 2017 roku, 11:56