Uroczystość 25-lecia Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Chemii

Uroczystość 25-lecia Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

W dniu 17 marca 2017 roku Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego świętował jubileusz 25-lecia.

 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, władze rektorskie i dziekańskie UG oraz społeczność Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród licznie przybyłych gości byli m.in. JM Rektor PG Dziekan Wydziału Farmaceutycznego GUMed, Dziekani Wydziałów Chemii i Chemicznych z całej Polski. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem przybyłych gości przez Dziekana Wydziału Chemii prof. Mariusza Makowskiego, po którym wystąpienie wygłosił JM Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała.

Ważnym punktem uroczystości były wspomnienia – „25 lat minęło – historia Wydziału Chemii”. Byli Dziekani Wydziału Chemii UG wspominali działalność jednostki za czasów swoich kadencji: prof. Jerzy Błażejowski (1991-1996), prof. Bernard Lammek (1996-2002), prof. Lech Chmurzyński (2002-2008) oraz prof. Piotr Stepnowski (2012-2016). Serdecznie wspomniano również nieżyjącego prof. Andrzeja Wiśniewskiego, który był Dziekanem Wydziału Chemii w latach 2008-2012.

Z okazji jubileuszu nie mogło zabraknąć wyróżnień. Konwent Godności Honorowych UG przyznał dwa medale pracownikom Wydziału Chemii. Złoty Medal UG został nadany prof. Bernardowi Lammkowi. Jego wręczenie nastąpi podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 47. rocznicy powołania uczelni w dniu 20 marca br. Z kolei prof. Lech Chmurzyński otrzymał Srebrny Medal Uniwersytetu Gdańskiego za wkład w rozwój Wydziału Chemii UG.

Podczas uroczystości wielu gości wygłosiło krótkie przemówienia honorujące 25-lecie Wydziału, odczytano także listy gratulacyjne, które napłynęły z całej Polski. (Treść przekazanych życzeń i gratulacji).

Obchody uświetnił koncert wokalny w wykonaniu Anny Osior – sopran oraz Jacka Szymańskiego – tenor przy akompaniamencie Macieja Gańskiego – fortepian.

Warto wspomnieć, że z okazji jubileuszu Wydziału ukazało się okolicznościowe wydawnictwo – książka pt. „25 lat Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego” pod redakcją prof. Jerzego Błażejowskiego, która jest poprawioną i uzupełniona wersją wcześniejszego opracowania – „60-lecie uniwersyteckiej chemii w Gdańsku”.

Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6Foto 7Foto 8Foto 9Foto 10Foto 11Foto 12Foto 13Foto 14Foto  15Foto 16Foto 17Foto 18Foto 19Foto 20Foto 21Foto 22Foto 23Foto 24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 marca 2017 roku, 13:19