fbpx Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2019/20 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2019/20

Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2019/20

Rozpoczęcie rekrutacji na wyjazdy na studia zagraniczne
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/20

 

Postępowanie rekrutacyjne na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ rozpoczyna się 18.02.2019 r. Procedura wyjazdowa „krok po kroku” znajduje się na stronie SWZS UG. Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie Wydziału Chemii oraz na stronie SWZS UG.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ mogą ubiegać się studenci Wydziału Chemii UG zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy spełniają warunki zgodnie z Zasadami ogólnymi realizacji mobilności ERASMUS+/studia w roku akademickim 2019/2020, czyli m.in. znają język wykładowy uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach i uzyskanie zaliczeń oraz wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, przy czym w momencie zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w programie Erasmus+ nie posiadają żadnych zaległości w zaliczeniach i egzaminach łącznie z semestrem zimowym 2018/2019.

Spotkanie organizacyjne na temat zasad i kryteriów obowiązujących kandydatów zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w roku akademickim 2019/2020 w ramach programu "ERASMUS+" odbędzie się 22 lutego 2019 o godz. 12.15 w sali D102 na Wydziale Chemii UG.

Kandydaci na wyjazd powinni zgłosić się w terminie 18.02.2019 - 05.03.2019 r. do godz. 14.00 do Pełnomocnika Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów (dr Grzegorz Romanowski), pokój B213, w celu dostarczenia i podpisania niezbędnych dokumentów, m.in. formularza zgłoszeniowego oraz decyzji o przyznaniu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG.

Przewidywany termin rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do wyjazdu to 7-8 marca 2019 w godz. 10.00-14.00, o którym każdy Kandydat zostanie poinformowany mailowo. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną również powiadomieni mailowo do 11 marca 2019 r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 9 marca 2019 roku, 13:09