Stypendia dla wybitnych młodych naukowców | Wydział Chemii

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Zapraszamy do składanie wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Wnioski należy przygotować za pomocą systemu OSF.

Wydrukowane i podpisane wnioski należy składać w Biurze Dziekana do 28 lutego 2017 roku.

Wnioski zostaną sprawdzone a następnie będą musiały uzyskać pozytywną opinię Rady Wydziału.

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań wnioski zostaną wysłane do MNiSW.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

oraz w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 lutego 2017 roku, 18:56