fbpx XII Konferencja CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

XII Konferencja CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

XII Konferencja CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN

 

KOMUNIKAT

 

Sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN zaprasza

w dniu 21 października 2016 r. na XII Konferencję pt.

 

CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO”

 

Konferencja odbędzie się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawy 55.

Chętnych do udziału w Konferencji prosimy o wypełnienie zgłoszenia oraz wysłanie streszczenia prezentowanej pracy. Zgłoszenia i streszczenia prac proszę nadsyłać pocztą elektroniczną w terminie do 30. 09. 2016 r. do dr Beaty Szymczychy – Sekretarza Konferencji (beat.sz@iopan.gda.pl). Zgłoszenie i streszczenie proszę wypełnić według załączonych wzorów.

Przewiduje się prezentowanie prac w formie plakatów oraz krótkie doniesienia ustne (15 min referat + 5 min dyskusja).

Organizatorzy przewidują nagrody dla najciekawszej prezentacji ustnej i plakatu przygotowanych przez Młodych Naukowców (do 35 lat).

Przewodnicząca

Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN

dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN

 

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,

Prof. dr hab. Alicja Kosakowska

Instytut Oceanologii PAN,

Prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska

Instytut Oceanologii PAN,

Dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii,

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny,

Dr hab. inż. Marianna Pastuszak, prof. nadzw. MIR PIB

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy,

Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN - Przewodnicząca

Instytut Oceanologii PAN

Prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak

Instytut Oceanologii PAN,

Prof. dr hab. Piotr Szefer

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodnicząca: dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. IO PAN

Instytut Oceanologii PAN,

pazdro@iopan.gda.pl

 

Sekretarz: dr Beata Szymczycha

Instytut Oceanologii PAN,

beat.sz@iopan.gda.pl

 

Mgr Katarzyna Koziorowska

Instytut Oceanologii PAN,

kkozio@iopan.gda.pl

Mgr Magdalena Krajewska

Instytut Oceanologii PAN,

mkrajewska@iopan.gda.pl

Mgr Anna Pouch

Instytut Oceanologii PAN,

apouch@iopan.gda.pl

 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Zgloszenie i wzór streszczenia25.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 września 2016 roku, 10:00