fbpx Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu OPUS-21 (1) | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu OPUS-21 (1)

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu OPUS-21 (1)

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu OPUS-21 („Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych fotokatalizatorów hybrydowych opartych na kowalencyjnych szkieletach organicznych”), DEC- 2021/41/B/ST4/04393 finansowanego ze środków NCN

 

Słowa kluczowe: fotokatalizatory; kowalencyjne szkielety organiczne; hybrydy; kropki kwantowe; inżynieria materiałowa; nanotechnologia

 

Termin składania ofert: 17.01.2022 g.16:00

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 1.02.2022

Zadania/rola w zespole:

- synteza kowalencyjnych szkieletów organicznych o różnej morfologii i różnych grupach funkcyjnych;

- modyfikacja materiałów na bazie kowalencyjnych szkieletów organicznych kropkami kwantowymi;

- charakterystyka morfologii i właściwości fizykochemicznych otrzymanych materiałów hybrydowych;

- badanie aktywności fotokatalitycznej otrzymanych struktur;

- badanie mechanizmu reakcji fotokatalitycznych zachodzących w obecności otrzymanych materiałów;

- przygotowywanie raportów okresowych oraz materiałów do publikacji naukowych.

 

Wymagania:

- ukończone studia magisterskie na kierunku chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, biznes chemiczny lub pokrewnym;

- student(ka) Szkoły Doktorskiej;

- znajomość podstaw inżynierii materiałowej, fotokatalizy i nanotechnologii;

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej, szczególnie w zakresie preparatyki i metod charakterystyki nanomateriałów, korzystnie potwierdzone dorobkiem naukowym;

- uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej, najlepiej potwierdzająca zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu;

- umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów i analizowania wyników badań;

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Warunki przyznawania stypendium:

Kwota stypendium: 2500 zł/miesiąc wypłacane przez 48 miesięcy realizacji projektu, umowa stypendialna odnawiana co 12 miesięcy.

 

Wymagane dokumenty:

- CV uwzględniające ww. wymagania oraz inne umiejętności/osiągnięcia (np. nagrody/wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, odbyte praktyki i staże naukowe, obsługa programów komputerowych itp.);

- kopia dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia.

Wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć podpisaną klauzulę informacyjną, która stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Miejsce i forma składania ofert:

Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mailowy: beata.bajorowicz@ug.edu.pl lub dostarczyć na adres:

dr inż. Beata Bajorowicz, Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk.

 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zasady konkursu określa Uchwała Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwa....

 

ZałącznikWielkość
Plik Klauzula informacyjna23.9 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 1 stycznia 2022 roku, 14:39