Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu OPUS21

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu OPUS21 (Rola cieczy jonowych w fotokonwersji CO2), DEC- 2021/41/B/ST4/00849 finansowanego ze środków NCN

 

Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa; nanotechnologia; nanostruktury; fotokonwersja CO2; fotokataliza; struktury metalo-organiczne, ciecze jonowe

 

Termin składania ofert: 14.01.2022 g.15.00

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 1.02.2022

 

Zadania/rola w zespole:

- preparatyka struktur metalo-organicznych zawierających miedź i srebro;

- modyfikacja struktur metalo-organicznych aminokwasowymi cieczami jonowymi;

- charakterystyka właściwości powierzchniowych otrzymanych struktur;

- badania pojemności sorpcyjnej względem CO2 otrzymanych struktur

- badania wydajności procesu fotokonwersji CO2 w obecności otrzymanych struktur;

- przygotowywanie raportów okresowych oraz materiałów do publikacji wyników badań.

 

Wymagania:

- ukończone studia magisterskie na kierunku technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, chemia, fizyka lub pokrewnym,

- student(ka) Szkoły Doktorskiej;

- znajomość podstaw fizykochemii zjawisk powierzchniowych, inżynierii materiałowej, fotokatalizy;

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej, szczególnie w zakresie preparatyki związków organicznych i nieorganicznych, metod charakterystyki materiałów, korzystnie potwierdzona dorobkiem naukowym,

- uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej, najlepiej potwierdzająca zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu,

- umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów i analizowania ich wyników;

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Warunki przyznawania stypendium:

Kwota stypendium: 3 000 zł/miesiąc wypłacane przez 24 miesiące realizacji projektu, 4 500 zł/miesiąc wypłacane przez kolejne 24 miesiące. W połowie realizacji projektu zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa. Łączny okres pobierania stypendium: 48 miesięcy (umowa stypendialna odnawiana co 12 miesięcy).

 

Wymagane dokumenty:

- CV uwzględniające ww. wymagania oraz inne umiejętności/osiągnięcia (np. nagrody/wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, odbyte praktyki i staże naukowe, obsługa programów komputerowych itp.)

- kopia dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia.

Wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć podpisaną klauzulę informacyjną, która stanowi załącznik do ogłoszenia

 

Miejsce i forma składania ofert:

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: adriana.zaleska-medynska@ug.edu.pl lub dostarczyć na adres prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk.

 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zasady konkursu określa Uchwała Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala90_2019-zal1.pdf .

 

Załącznik
Załącznik Rozmiar
Klauzula informacyjna 23.61 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Grudzień 2021 - 17:38; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Grudzień 2021 - 17:38; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki