fbpx „Cegiełka do zielonej zmiany – zwycięski Projekt Naukowego Koła Chemików” | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

„Cegiełka do zielonej zmiany – zwycięski Projekt Naukowego Koła Chemików”

„Cegiełka do zielonej zmiany – zwycięski Projekt Naukowego Koła Chemików”

Dnia 20 listopada br. w Warszawie odbyła się Gala Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes 2021, podczas której Projekt Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego: KLIMATYCZNI – Powierzchnie samoczyszczące zwyciężył w kategorii koronnej „Studencki Projekt Roku”.

Projekt KLIMATYCZNI rozpoczął się jesienią 2020 roku. Jego głównym celem jest produkcja powierzchni samoczyszczących oraz ocena ich wydajności w obecnym położeniu geolokalizacyjnym (Gdańsk). Tworzone powierzchnie samoczyszczące mają na celu jak najbardziej efektywne oczyszczanie powietrza lub zabrudzeń ze swojej powierzchni pod wpływem promieniowania słonecznego, dlatego w ramach syntezy są tworzone powierzchnie z fotokatalizatorami złożonymi z różnych komponentów: ditlenku tytanu, wąskopasmowych półprzewodników oraz nanocząstek srebra. Projekt zakłada produkcję fotokatalizatorów zgodnie z zasadami Zielonej Chemii, wykorzystując w tym celu ekstrakty i materiały roślinne. Oprócz zdobywania doświadczenia w pracy laboratoryjnej, projekt ten pozwala na zwiększenie świadomości studentów, związanej z ochroną środowiska.

Skład osobowy Projektu: Agnieszka Manikowska, Emilia Mykowska, Damian Makowski, Oliwia Rulka, mgr Mateusz Adam Baluk, mgr Elżbieta Szczepańska, mgr Patrycja Laszuk

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 listopada 2021 roku, 11:30