fbpx Wyniki konkursu SHENG 2 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Wyniki konkursu SHENG 2

Wyniki konkursu SHENG 2

W drugiej edycji międzynarodowego konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze wsparcie finansowe otrzymało 18 projektów. Wśród nich jest dwóch naukowców z Wydziału Chemii:

prof. dr hab. Józef Adam Liwo, grant „Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji” finansowany na kwotę 1 630 572 PL

prof. dr hab. Tomasz Puzyn, grant „W kierunku zintegrowanej metody obliczeniowej „modelowanie molekularne - uczenie maszynowe (MM-ML)” wspierającej projektowanie nanonośników dostarczających leki do mózgu” z finansowaniem na kwotę 941 352 PLN.

Konkurs SHENG 2 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (NSFC), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

Lista rankingowa na stronie https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-18-wyniki-konkursu-sheng2

Serdecznie gratulujemy!

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 listopada 2021 roku, 11:20