fbpx Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie OPUS – ST4 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie OPUS – ST4

Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie OPUS – ST4

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Bionieorganicznej - Gdańsk

 

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant

 

Wymagania kwalifikacyjne:

Rekrutacja zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25...)

Katedra Chemii Bionieorganicznej (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego) poszukuje wybitnego kandydata będącego studentem studiów II stopnia lub posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz pewne doświadczenie w pracy laboratoryjnej i dobre wykształcenie w zakresie nauk chemicznych. Wymagane jest ukończenie kursów chemii: analitycznej, nieorganicznej, organicznej, teoretycznej i fizycznej.

Wymagane dokumenty:

  1. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub inżynierskich lub licencjackich (jeśli posiada). Dyplomy studiów podyplomowych i inne również mogą zostać dołączone.

  2. Życiorys zawierający informacje o publikacjach, prezentacjach konferencyjnych, nagrodach i stypendiach.

  3. Inne informacje pomagające określić poziom naukowy, doświadczenie badawcze i osiągnięcia naukowe w zakresie chemii koordynacyjnej, bionieorganicznej i obliczeniowej kandydata mile widziane.

  4. Podpisaną klauzulę o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie NCN pt.:

Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir)”

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”


 

Opis zadań:

  • wsparcie w pracy teoretycznej przewidzianej i zaplanowanej w realizacji projektu

  • inne zadania w tym pomoc w wykonywaniu pracy syntetycznej projektu związanej z tworzeniem związków koordynacyjnych (Ru, Rh, Os, Ir)

  • Interpretacja i opracowywanie wyników badań

  • Przygotowywanie fragmentów publikacji (manuskrypt)

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST4

 

Termin składania ofert: 1 październik 2021 r, 0:00

 

Forma składania ofert: e-mail

 

Warunki zatrudnienia: 1 500 PLN (stawka miesięczna stypendium)

 

Dodatkowe informacje:

Preferowana data rozpoczęcia pracy: listopad 2021 r

Całkowity czas zatrudnienia: 12 miesięcy.

 

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów.

 

KONTAKT:
mariusz.makowski@ug.edu.pl

lub

agnieszka.chylewska@ug.edu.pl

 

ZałącznikWielkość
Plik Klauzula informacyjna14.27 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 września 2021 roku, 12:09