fbpx Publikacja w prestiżowym czasopiśmie Chemical Reviews | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie Chemical Reviews

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie Chemical Reviews

W ostatnim wydaniu czasopisma Chemical Reviews (Impact factor 61) ukazał się artykuł pt. Toward the Proactive Design of Sustainable Chemicals: Ionic Liquids as a Prime Example, którego współautorem jest Prof. dr hab. Piotr Stepnowski z Katedry Analizy Środowiska WCh. Publikacja podsumowuje 20 lat współpracy Profesora z zespołami Prof. Stefana Stolte (Politechnika Drezdeńska) i Prof. Cristiny Silvy Pereiry (Uniwersytet Lizboński).

W publikacji podsumowano wyniki badań tych grup badawczych w zakresie kompleksowego projektowania nowych struktur cieczy jonowych, które bez utraty pożądanych cech technologicznych mogą jednocześnie być bezpieczne środowiskowo i charakteryzować się niską toksycznością. W publikacji podsumowano te wątki przeprowadzonych badań naukowych, które pozwoliły na kompleksową ocenę struktura-aktywność większości stosowanych połączeń kation-anion w cieczach jonowych pod kątem zarówno użyteczności technologicznej (synteza organiczna, rozpuszczanie biomasy, sekwestracja CO2), jak i aspektów ryzyka środowiskowego (biodegradowalność, bioakumulatywność, toksyczność, sorpcja do gleb, trwałość fotolityczna, hydrolityczna i in.)

Publikacja jest dostępna na stronie Chemical Reviews

 

Serdecznie gratulujemy!!!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 września 2021 roku, 11:39