fbpx Ogłoszenie wyników konkursu na doktoranta do projektu OPUS-20 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników konkursu na doktoranta do projektu OPUS-20

Ogłoszenie wyników konkursu na doktoranta do projektu OPUS-20

Stypendysta/doktorant w ramach projektu OPUS-20 pt.: „Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport – FateNANO"

 

Nazwa jednostki / miejsce pracy: Zespół Chemometrii Środowiska, Katedra Chemii
i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański – Gdańsk

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant w ramach projektu pt.: „Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport – FateNANO "

Liczba stypendiów: 1

Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub fizyki lub biologii lub materiałoznawstwa lub nauk przyrodniczych;
 • Podstawowa wiedza na temat oceny ryzyka chemicznego;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2, pozwalająca na sprawną analizę i pisanie publikacji naukowych oraz prezentację wyników naukowych na konferencjach międzynarodowych;
 • Myślenie analityczne;
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć dalszego rozwoju;
 • Motywacja do pracy naukowej oraz zdolność do samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów badawczych;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielne myślenie i kreatywność;
 • Umiejętności organizacyjne;
 • Uzyskanie statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej (kandydat spełnia kryteria).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w zespole naukowym zajmującym się komputerową oceną ryzyka związków chemicznych (udział w projekcie / staż / inne);
 • doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej (udział w projekcie / staż / inne).

Opis zadań:

Doktorant będzie odpowiedzialny za opracowanie deskryptorów zależnych od systemu i modeli nano-QSPR. Będzie również odpowiedzialny za:

 • zebranie dostępnych danych eksperymentalnych związanych z organicznymi przemianami ENM w warunkach środowiskowych z istniejących baz danych i literatury
 • wspólnie z Post-doc, pod nadzorem kierownika projektu będzie:
 • integracja nano-QSPR i MFA z modelami EFM
 • wykonywanie prognoz transportu środowiskowego i losów reprezentatywnych nanoform z 7 grup ENM (nanorurki węglowe, nanoformy polimerowe i nanoplastiki, Ag, TiO2, SiO2, ZnO, CeO2)
 • prezentacja uzyskanych wyników na konferencjach międzynarodowych (rok 3 i 4)
 • pisanie prac naukowych prezentujących uzyskane wyniki
 • napisanie pracy magisterskiej na temat rozwoju nano-QSPR zależnych od systemu, pod kierunkiem kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: OPUS–20

Termin składania ofert: 10 sierpnia 2021, do godz. 00:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o stypendium doktoranckie w pełnym wymiarze godzin na 48 miesięcy;
 • Urlop roczny: 36 dni roboczych;
 • Wynagrodzenie: 2’371,00 zł (netto, rok I i II) oraz 3’653,00 (netto) po ewaluacji (rok III i IV). 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wyłącznie w formacie pdf) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: katarzyna.dembowska@ug.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „doktorant/stypendysta OPUS–20”.

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające informację o ukończonych studiach, dotychczasowych osiągnięciach naukowych (lista publikacji, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia, itp.)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia
 • Skan dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (np.: certyfikat językowy)
 • Podpisane oświadczenie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych
  - klauzula informacyjna
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019, z dnia 14.03.2019).

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez komisję rekrutacyjną na rozmowę kwalifikacyjną (on-line). O terminie i miejscu lub formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej. Komisja wyłoniła kandydata na doktoranta do realizacji projektu. Konkurs wygrał Pan mgr Michał Kałapus.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 września 2021 roku, 10:47