fbpx Konkurs NCN Opus | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Konkurs NCN Opus

Konkurs NCN Opus

Stypendysta/doktorant w ramach projektu projektu OPUS-19 „Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej"

 

Nazwa jednostki / miejsce pracy: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański – Gdańsk

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant w ramach projektu „Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej”

Liczba stypendiów: 1

Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii, biotechnologii, biologii molekulanej lub nauk pokrewnych.
 • Znajomość podstawowych metod otrzymywania nanocząstek i nanostruktur.
 • Znajomość technik pomiarowych uwzględniające głównie badania elektrochemiczne: woltamperometria cykliczna (CV), różnicowa woltamperometria pulsowa (DPV), elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) oraz spektroskopowe m.in. spektroskopia UV-VIS.
 • Znajomość programów umożliwiających przeprowadzenie oraz interpretację otrzymanych danych pomiarowych metodami elektrochemicznymi i spektroskopowymi.
 • Umiejętność modyfikacji różnego rodzaju powierzchni elektrod oraz ich charakterystyka elektrochemiczna.
 • Umiejętność pracy laboratoryjnej w detekcji wybranych analitów lub bioanalitów metodami elektrochemicznymi (poparta publikacjami).
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2, pozwalająca na sprawną analizę i pisanie publikacji naukowych.
 • Status doktoranta w Szkole Doktorskiej.
 • Motywacja do pracy naukowej oraz samodzielna zdolność do rozwiązywania postawionych problemów badawczych, umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

 • Otrzymywanie odpowiednich komponentów (m. in. nanocząstek oraz nanostruktur typu „nanocubes” złota) do funkcjonalizacji powierzchni elektrod.
 • Przeprowadzanie eksperymentów oraz walidacja metod otrzymywania biosensorów opartych na bazie biomolekuł zakotwiczonych na powierzchni elektrod.
 • Optymalizacja procedur funkcjonalizacji powierzchni elektrod związkami organicznymi oraz biomolekułami.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 23 luty 2021, do godz. 00:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium w wysokości 3500 PLN miesięcznie na okres maksimum 36 miesięcy

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wyłącznie w formacie pdf) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pawel.niedzialkowski@ug.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „doktorant/stypendysta OPUS - 19”.

 • Wymagane dokumenty:
 • CV uwzględniające informację o ukończonych studiach, dotychczasowe osiągnięcia naukowe (lista publikacji, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia, itp.)
 • Kopia dyplomu ukończenia II-go stopnia,
 • Skan dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (np.: certyfikat językowy)
 • Podpisane oświadczenie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych - klauzula informacyjna.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zasady konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019, z dnia 14.03.2019).

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez komisję rekrutacyjną na rozmowę kwalifikacyjną (on-line). O terminie i miejscu lub formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

 

ZałącznikWielkość
Plik Klauzula informacyjna23.82 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 lutego 2021 roku, 19:08