fbpx Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim na Wydziale Chemii | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim na Wydziale Chemii

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim na Wydziale Chemii

Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Chemii organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 jest następująca: 

Wszystkie zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne „chemiczne” na 1 roku studiów I stopnia oraz wszystkie pracownie magisterskie, pracownie dyplomowe oraz pracownie inżynierskie, a także zajęcia seminaryjne będą realizowane w formie tradycyjnej z bezpośrednim udziałem studentów. 

Wszystkie wykłady, ćwiczenia audytoryjne „niechemiczne” na 1 roku studiów I stopnia, wszystkie ćwiczenia audytoryjne na 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz wszystkie wykłady i ćwiczenia audytoryjne na studiach II stopnia w formie zdalnej (on-line lub e-learningu). Umożliwi to zrealizowanie wszystkich efektów uczenia przewidzianych tokiem studiów. Wszystkie zajęcia przewidziane do realizacji z bezpośrednim udziałem studentów/doktorantów będą przeprowadzone z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 14 lutego 2021 roku, 19:05