fbpx konkurs | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

ikonka konkurs

Postdoc z grantu OPUS

 

Tytuł projektu: „Zwiększenie globalnej i lokalnej dokładności gruboziarnistego modelu UNRES białek oraz jego rozszerzenie na symulacje bardzo dużych układów białkowych i racemizację reszt aminokwasowych”

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

 

Nazwa stanowiska: adiunkt naukowy (postdoc)

 

Wymagania w stosunku do Kandydata:

 

ikonka konkurs

W dniu 2 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród w konkursie Czerwonej Róży. Najlepszą studentką w roku 2019 została Agnieszka Piotrowska-Kirschling, która pracę magisterską realizuje w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej.

Pani Agnieszka jest pierwszą laureatką z Wydziału Chemii.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

ikonka konkurs

NCN ogłosiło ostatnią listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM 16, wśród laureatów znaleźli się pracownicy naszego Wydziału:

ikonka konkurs
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 27. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w 2019 roku, wynosi ok. 3 mln złotych.
Wśród laureatów są trzy osoby z naszego wydziału:
Beata Bajorowicz,
Marcin Czapla,
Alicja Mikołajczyk.
 
ikonka konkurs

Tytuł projektu: Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA"

 

Nazwa stanowiska: magistrant

 

Wymagania:

• Tytuł zawodowy licencjata chemii, biologii, albo dziedzin pokrewnych

• Motywacja do pracy naukowej

• Cierpliwość

• Kreatywność

• Samodzielność oraz zdolność do pracy w zespole

 

ikonka konkurs

Na stronie ministerstwa pojawiła się informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Wnioski składane będą poprzez Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi (w przeciwieństwie do poprzednich edycji wnioski nie są zatwierdzane przez Radę Wydziału).

Procedura składania wniosku poprzez Biuro Zarzadzania Projektami Naukowymi wygląda następująco:

 

1. Kandydat uzupełnia formularz w systemie osf;

 

ikonka konferencja

Centrum Transferu Technologii UG,

we współpracy z Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką,

 

zapraszają wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego,

 

do udziału w

Konkursie „w drodze na EUROBIOTECH 2019”

- na najlepszy abstrakt naukowy z dziedziny

ikonka konkurs

NCN ogłosiło ostatnią listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe, wśród laureatów znalazł się pracownik naszego Wydziału dr Przemysław Karpowicz - projekt pt.: „Opracowanie modelu badania powinowactwa frag

ikonka konkurs

Roczne stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu realizowanego w konkursie OPUS 12 (otrzymywanie i charakterystyka wielowarstwowych kropek kwantowych)

 

OFERTA STYPENDIALNA

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych”

 

Liczba stypendiów: 1

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

ikonka konkurs

OFERTA STYPENDIALNA

 

Roczne stypendium naukowe w ramach projektu OPUS 13 „Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych”

 

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych”

Liczba stanowisk: 1